آخرین اخبار مدارس


25 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

26 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 شهریوردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

31 قصه ی تصویری برای تیر

فریبا کلهر،فروزنده خداجو

قصه

دبستان پسرانه سما

365 فعالیت و سرگرمی

فائزه شکری

علمی-آموزشی

دبستان پسرانه سما

از ذره بین تامیکروسکوپ های امروزی

راینر کوته

علمی-آموزشی

دبستان پسرانه سما

آیین دوست یابی

دیل کارنگی

روان شناسی

دبستان پسرانه سما

بازی اندر

اورسن اسکات کارد

علمی تخیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آشنایی با فصلها

محمدرضا نعمتی

آشنایی بافصول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانستنی‌های زیست محیطی برای همه

فاطمه یاراحمدی و همکاران

علمی

دبستان پسرانه سما

غلبه بر سردرد

متخصصان سلامتی

روان شناسی

دبستان پسرانه سما

جام شیشه ای و معجزه

مژگان شیخی

قصه هایی از تاریخ اسلام

دبستان پسرانه سما

چرا خدا به فیل خرطوم داده است؟

حیدری‌ابهری غلامرضا

داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

لطفا گوسفند نباشید

محمود نامنی

روانشناسی خودشناسی

دبستان پسرانه سما

چرا خدا به شتر کوهان داده است؟

حیدری‌ابهری غلامرضا

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عباس احمد زاده

مسابقه: مسابقات نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبین فیضی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سمندری

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سمندری

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومن ملکی

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

الينا يعقوبي

1390/07/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان عباسي

1384/07/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه فرجي

1380/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته عبدالهي قره كند

1383/07/26

دبستان دخترانه سما

ثنا عابد

1388/07/28

دبستان دخترانه سما

مبينا عبدالرحيمي

1390/07/24

دبستان دخترانه سما

عسل شكيبا

1385/07/24

دبستان پسرانه سما

محمدامين احمدين

1388/07/29