آخرین اخبار مدارس


12 شهریوردبستان دخترانه سما

17 تیردبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

خسیس و سکه هایش

مژگان شیخی

علمی-آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

امان از دست امتحان

ت‍رور روم‍ی‍ن‌

رهنمودهای خواندن درس

دبستان پسرانه سما

آیین دوست یابی

دیل کارنگی

روان شناسی

دبستان پسرانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی تخیلی

دبستان پسرانه سما

365 فعالیت و سرگرمی

فائزه شکری

علمی-آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ توصیفی شیمی

پرویز بالازاده

فرهنگ نامه

دبستان پسرانه سما

خلبان کوچولو

داوود غفارزادگان

داستان

دبستان پسرانه سما

عملیات نجات درفضا

استیو بارلو و اسکیدمور

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنر شفاف اندیشیدن

رولف دوبلی

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

مسافران مدینه

مژگان شیخی

قصه هایی از تاریخ اسلام

دبستان پسرانه سما

از ذره بین تامیکروسکوپ های امروزی

راینر کوته

علمی-آموزشی

دبستان پسرانه سما

چگونه سیاره ی خود را پاک نگه داریم؟

لوری و مارک براون

علمی-آموزشی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)