آخرین اخبار مدارس


25 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

26 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 شهریوردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دارا و ندار

مژگان شیخی

علمی-آموزشی

دبستان دخترانه سما

اطلس بچه‌ها

پيج، جيسون

جغرافیا

دبستان پسرانه سما

پیامبر و قصه هایش 2

حیدری‌ابهری غلامرضا

داستان

دبستان دخترانه سما

تشخيص الگوها هوش و خلاقيت كودكان 8 تا 11 سال

قرباني، عليرضا

تفكر و پژوهش

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شناخت مشاغل

محمدرضا نعمتی

شناخت مشاغل مختلف

دبستان پسرانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی تخیلی

دبستان پسرانه سما

خود دوست داشتنی من

فنی بریت

داستانی

دبستان پسرانه سما

101 آزمایش لذت بخش فیزیک

جانیس وان کلیو

آموزش علوم بالذت و سرگرمی

دبستان پسرانه سما

مدرسه سقوط می کند

لوییس سکر

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانشمندان و آزمایش های حیرت انگیز

مایک گلداسمیت

علمی

دبستان دخترانه سما

آموزش مباني رايانه‌اي با رنگ‌آميزي

رضايي، اكرم، قا

كار و فناوري

دبستان پسرانه سما

هفت دختر هفت پسر

باربارا کهن

ادبیات داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سمندری

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبین فیضی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومن ملکی

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سمندری

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عباس احمد زاده

مسابقه: مسابقات نجات تخم مرغ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ثنا عابد

1388/07/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته عبدالهي قره كند

1383/07/26

دبستان دخترانه سما

الينا يعقوبي

1390/07/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه فرجي

1380/07/29

دبستان دخترانه سما

عسل شكيبا

1385/07/24

دبستان پسرانه سما

محمدامين احمدين

1388/07/29

دبستان دخترانه سما

مبينا عبدالرحيمي

1390/07/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان عباسي

1384/07/30