آخرین اخبار مدارس


25 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

26 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 شهریوردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فوت کوزه گری جلد 1

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی و داست

دبستان دخترانه سما

«خدای ما چه جوریه؟

سیدمحمد مهاجرانی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

مرغ تخم طلا،روباه ناقلا

ماری روبرت

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

50 قصه شیرین ایرانی

محمود احیائی

داستان-نوجوانان

دبستان پسرانه سما

یک درس تازه

مژگان شیخی

قصه هایی از تاریخ اسلام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب (قصه های مرزبان نامه)

مهدی آذریزدی

داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخ انبیا از آدم تا خاتم

حسین عمادزاده

تاریخ انبیا و قصص قر

دبستان پسرانه سما

چگونه سیاره ی خود را پاک نگه داریم؟

لوری و مارک براون

علمی-آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ دانش آموزی عربی فارسی

عیسی متقی زاده

فرهنگ دانش آموزی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

لطفا گوسفند نباشید

محمود نامنی

روانشناسی خودشناسی

دبستان پسرانه سما

حقیقت و مرد دانا

بهرام بیضایی

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که می خواست فیل باشد

مژگان شیخی

ادبیات کهن

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومن ملکی

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سمندری

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عباس احمد زاده

مسابقه: مسابقات نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبین فیضی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سمندری

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه فرجي

1380/07/29

دبستان پسرانه سما

محمدامين احمدين

1388/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته عبدالهي قره كند

1383/07/26

دبستان دخترانه سما

مبينا عبدالرحيمي

1390/07/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان عباسي

1384/07/30

دبستان دخترانه سما

ثنا عابد

1388/07/28

دبستان دخترانه سما

الينا يعقوبي

1390/07/28

دبستان دخترانه سما

عسل شكيبا

1385/07/24