آخرین اخبار مدارس


16 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

16 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

14 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

13 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

06 آذر دبستان پسرانه

04 آذر دبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

گلی برای ساقه سبز

داوود غفارزادگان

داستان

دبستان پسرانه

پادشاه خرکش

مژگان شیخی

علمی-آموزشی

دبستان دخترانه

اولین کتاب کاردستی من

آناستازیا مانوکیان

آموزش مصور کاردستی ه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

لطفا گوسفند نباشید

محمود نامنی

روانشناسی خودشناسی

دبستان دخترانه

خورشيد شب

خلعت‌بري، فريده

داستان

دبستان پسرانه

قلک گمشده

نوربرت لاندا

داستان

دبستان دخترانه

باغ الفبا

اميني، فريده

فارسي

دبستان پسرانه

دچار استرس می شویم!چه کنیم؟

ترور رومین

علمی-آموزشی

دبستان پسرانه

پیراهن یادگاری

مژگان شیخی

قصه هایی از تاریخ اسلام

دبستان پسرانه

داستان های عجیب و غریب برای بچه ها

جیمز ریردان

داستان

دبستان پسرانه

لکه های سرخ و عجیب

نوربرت لاندا

داستان

دبستان دخترانه

راز جاودانگي

واثقي، بهروز

تعليمات اجتماعي

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه

هانيه قاسم پور

1385/09/21

دبستان پسرانه

عرشيا كاظمي

1392/09/17

دبستان دخترانه

فلورا معين

1391/09/16

دبستان دخترانه

سوفيا باقري

1386/09/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سالار عبدلي

1382/09/17

دبستان دخترانه

دنيز اسكندري كرده ده

1388/09/21

دبستان دخترانه

نازنين زهرا محمدي اصل تازه كندي

1392/09/16

دبستان دخترانه

پرستو اژدري

1387/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه

پارسا بهروز

1385/09/16

دبستان دخترانه

پانيا سرورخيز

1392/09/20

دبستان دخترانه

محدثه بخشي سراسكان

1387/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه

عرفان اميري آذر

1385/09/22

دبستان دخترانه

پرنيا محمدزاده قراتلو

1390/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

احسان درخش

1383/09/22

دبستان دخترانه

ال آي جعفري

1390/09/20

دبستان دخترانه

آيسان اقتصادي

1392/09/18