آخرین اخبار مدارس


25 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

26 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 شهریوردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

تاریخ اخترشناسی

لیزا ایی گریت هاوس

درباره ستاره ها سیاره ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ذهن برتر داشته باشيم

مهدي اميني

روان شناسي - اجتماعي

دبستان پسرانه سما

چرا خدا به شتر کوهان داده است؟

حیدری‌ابهری غلامرضا

داستان

دبستان پسرانه سما

ببخشید!

برایان موزس

علمی-آموزشی

دبستان دخترانه سما

رستم و سهراب

حسین فتاحی

داستانهای حماسی

دبستان پسرانه سما

نماز باران

مژگان شیخی

قصه هایی از تاریخ اسلام

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آشنایی با فصلها

محمدرضا نعمتی

آشنایی بافصول

دبستان پسرانه سما

عملیات نجات درفضا

استیو بارلو و اسکیدمور

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ما هم روزی روزگاری

علی خزاعی فر و رضی هیرمندی

داستان

دبستان پسرانه سما

چرا خدا به فیل خرطوم داده است؟

حیدری‌ابهری غلامرضا

داستان

دبستان پسرانه سما

646پرسش وپاسخ دینی بانسل نو

غلامرضا حیدری ابهری

علمی-آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ توصیفی شیمی

پرویز بالازاده

فرهنگ نامه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سمندری

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سمندری

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عباس احمد زاده

مسابقه: مسابقات نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبین فیضی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومن ملکی

مسابقه: مسابقات خوارزمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه فرجي

1380/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرشته عبدالهي قره كند

1383/07/26

دبستان دخترانه سما

مبينا عبدالرحيمي

1390/07/24

دبستان دخترانه سما

الينا يعقوبي

1390/07/28

دبستان دخترانه سما

ثنا عابد

1388/07/28

دبستان پسرانه سما

محمدامين احمدين

1388/07/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان عباسي

1384/07/30

دبستان دخترانه سما

عسل شكيبا

1385/07/24