درباره معاونت
 
حمید کاظمی مظلق
معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مراغه


ا
يميل معاونت :